top of page

“Çocuklarımızı hayattan koruyamayız ama onları hayata hazırlayabiliriz.”

Paula Polk Lillard & Lynn Lillard Essen

OLÂ'da Sizi Neler Bekliyor?

Yaşama İlk Adım Programı / OLÂ’da Okula İlk Adım Programı, oyun grupları ve atölyeler düzenleyen uzmanlar olarak yıllar içerisinde edindiğimiz deneyimler sonucu çocuklar ve ailelerinin okul öncesi eğitime *hazır bulunuşluğunu* geliştirmek üzere oluşturduğumuz bir programdır. Bu doğrultuda misyonumuz, hazırladığımız programda; çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek, akran temasını arttırarak yaşıtlarıyla empatik, duyarlı ve paylaşımcı bireyler olmalarını sağlamak, süreç içerisinde verdiğimiz uzman desteği sayesinde ailelere ebeveynlik yolculuğunda destek olmaktır. Gelişimsel Değerlendirme ve Takip Programı / OLÂ’da 0-6 yaş arası çocuğunuzun gözlem ve bilimsel olarak güvenirliliği kanıtlanmış testler aracılığıyla gelişimsel değerlendirmesi yapılır ve 3 aylık periyotlar halinde takip edilir. Bu program ile çocuğunuzun; zihinsel, sosyal-duygusal, dil ve motor becerilerinin bulunduğu yaşa ve akranlarına göre nerede olduğunu öğrenebilir, gelişimini desteklemek için evde neler yapabileceğinizi değerlendirebilir, gelişmekte olan beceri ve alanlar hakkında uzman desteği alabilirsiniz.Psikolojik Danışmanlık ve Destek Hizmetleri / 
 Ebeveyn danışmanlığı hizmetimiz 0-12 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel süreçlerini takip etme ve değerlendirme, bu süreçlerle ilgili ebeveynlere destek olma amacı taşımaktadır. Psikolojik danışmanlık ve destek hizmetimizde ise 2-12 yaş aralığındaki çocukların yaşadıkları sosyal-duygusal güçlüklere oyun terapisinin farklı ekolleri (Theraplay, Deneyimsel Oyun Terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi) baz alarak destek olmaktayız.

⁣⁣

bottom of page